Opatření ze dne 27.4.2001, kterým se oznamují změny obsahu a náležitostí celního prohlášení

9.5.2001 | Sbírka:  17/2001 (OP) | Částka:  63/2001ASPI

Vztahy

Nadřazené: 13/1993 Sb.
Aktivní derogace: 135/1998 Sb.
Pasivní derogace: 51/2001 (OP), 309/1999 Sb.
17/2001
OPATŘENÍ
Ministerstva financí
ze dne 27. dubna 2001,
kterým se oznamují změny obsahu a náležitostí celního prohlášení
Změna: 51/2001
Ministerstvo financí stanoví podle § 105 odst. 5 zákona č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění zákona č. 113/1997 Sb.:
Čl.1
zrušen
Čl.2
Při uvádění údajů do odstavce 33 Jednotné celní deklarace1) se při dovozu zboží položky celního sazebníku 3824 90 95 označené doplňkovým kódem 90 uvede do čtvrté části zleva tohoto odstavce:
a) kód "4001", je-li zboží předmětem spotřební daně podle § 19 odst. 4 zákona č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, v platném znění,
b) kód "4002", není-li zboží předmětem spotřební daně podle § 19 odst. 4 zákona č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, v platném znění.
Čl.3
Toto opatření nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Ministr:
Ing. Rusnok v. r.
Příl.
Část A
Nové doplňkové kódy
Cukr a cukrovinky
+----------+-----+---+--------------------------------------------+
|Kód    |Dopl.|MJ |Popis zboží                 |
|celního  |kód |  |                      |
|sazebníku |   |  |                      |
+----------+-----+---+--------------------------------------------+
|  1   | 2 | 3 |   4                   |
+----------+-----+---+--------------------------------------------+
|1702 30 99|90  |UNS|Ostatní                   |
+----------+-----+---+--------------------------------------------+
Kaučuk a výrobky z něj
+----------+-----+---+--------------------------------------------+
|Kód    |Dopl.|MJ |Popis zboží                 |
|celního  |kód |  |                      |
|sazebníku |   |  |                      |
+----------+-----+---+--------------------------------------------+
|  1   | 2 | 3 |   4                   |
+----------+-----+---+--------------------------------------------+
|4012 20 90|10  |NAR|Použité pneumatiky, které jsou vhodné k|
|     |   |  |dalšímu použití v silničním provozu, t.j.|
|     |   |  |splňují podmínky stanovené § 37 odst. 5 a 12|
|     |   |  |vyhlášky MD č. 102/1995 Sb., o schvalování|
|     |   |  |technické  způsobilosti  a  technických|
|     |   |  |podmínkách provozu silničních vozidel na|
|     |   |  |pozemních  komunikacích,  t.j.  minimální|
|     |   |  |hloubka dezénové drážky 4 mm po celém obvodu|
|     |   |  |a celé šíři činné plochy pláště a neporušený|
|     |   |  |plášť pneumatiky bez trhlin a poškození.  |
|4012 20 90| 90 |NAR|Ostatní                   |
+----------+-----+---+--------------------------------------------+
Vozidla, jiná než kolejová, jejich části, součásti a příslušenství
+----------+-----+---+--------------------------------------------+
|Kód    |Dopl.|MJ |Popis zboží                 |
|celního  |kód |  |                      |
|sazebníku |   |  |                      |
+----------+-----+---+--------------------------------------------+
|  1   | 2 | 3 |   4                   |
+----------+-----+---+--------------------------------------------+
|8703 21 90|20  |NAR|Určené k rozebrání na náhradní díly     |
+----------+-----+---+--------------------------------------------+
|8703 22 90|20  |NAR|Určené k rozebrání na náhradní díly     |
+----------+-----+---+--------------------------------------------+
|8703 23 90|20  |NAR|Určené k rozebrání na náhradní díly     |
+----------+-----+---+--------------------------------------------+
|8703 24 90|20  |NAR|Určené k rozebrání na náhradní díly     |
+----------+-----+---+--------------------------------------------+
|8703 31 90|20  |NAR|Určené k rozebrání na náhradní díly     |
+----------+-----+---+--------------------------------------------+
|8703 32 90|20  |NAR|Určené k rozebrání na náhradní díly     |
+----------+-----+---+--------------------------------------------+
|8703 33 90|20  |NAR|Určené k rozebrání na náhradní díly     |
+----------+-----+---+--------------------------------------------+
Část B
Zrušené doplňkové kódy
Nástroje a přístroje optické, fotografické, kinematografické, měřicí, kontrolní, přesné; lékařské nebo chirurgické; jejich části, součásti a příslušenství
+----------+-----+---+--------------------------------------------+
|Kód    |Dopl.|MJ |Popis zboží                 |
|celního  |kód |  |                      |
|sazebníku |   |  |                      |
+----------+-----+---+--------------------------------------------+
|  1   | 2 | 3 |   4                   |
+----------+-----+---+--------------------------------------------+
|9013 20 00|10  |NAR|Optické  přístroje  určené  pro  zbraně|
|     |   |  |nevojenského charakteru           |
|9013 20 00|90  |NAR|Ostatní                   |
+----------+-----+---+--------------------------------------------+
|9013 80 20|10  |NAR|Optické  přístroje  určené  pro  zbraně|
|     |   |  |nevojenského charakteru           |
|9013 80 20|90  |NAR|Ostatní                   |
+----------+-----+---+--------------------------------------------+
|9013 80 30|10  |NAR|Optické  přístroje  určené  pro  zbraně|
|     |   |  |nevojenského charakteru           |
|9013 80 30|90  |NAR|Ostatní                       |
+----------+-----+---+--------------------------------------------+
|9013 80 90|10  |NAR|Optické  přístroje  určené  pro  zbraně|
|     |   |  |nevojenského charakteru           |
|9013 80 90|90  |NAR|Ostatní                   |
+----------+-----+---+--------------------------------------------+
1) § 32 vyhlášky č. 135/1998 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení celního zákona, ve znění vyhlášky č. 124/1999 Sb.