Zákon ze dne 10.7.2001, kterým se mění zákon č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 17/2000 Sb. a zákon č. 22/2000 Sb.

26.7.2001 | Sbírka:  262/2001 Sb. | Částka:  101/2001ASPI

Vztahy

Aktivní derogace: 22/2000 Sb., 17/2000 Sb., 588/1992 Sb., 587/1992 Sb.
Pasivní derogace: 237/2004 Sb., 354/2003 Sb.
262/2001 Sb.
ZÁKON
ze dne 10. července 2001,
kterým se mění zákon č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 17/2000 Sb. a zákon č. 22/2000 Sb.
Změna: 354/2003 Sb.
Změna: 237/2004 Sb.
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
zrušena
Čl.I
zrušen
ČÁST DRUHÁ
zrušena
Čl.II
zrušena
ČÁST TŘETÍ
zrušena
Čl.III
zrušen
ČÁST ČTVRTÁ
zrušena
Čl.IV
zrušen
ČÁST PÁTÁ
ÚČINNOST
Čl.V
Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byl vyhlášen.
Klaus v. r.
Havel v. r.
v z. Špidla v. r.