Oznámení ze dne 3.8.2001 o uložení kolektivní smlouvy vyššího stupně a dodatků ke kolektivním smlouvám vyššího stupně

3.8.2001 | Sbírka:  30/2001 (OP) | Částka:  105/2001ASPI

Vztahy

Nadřazené: 2/1991 Sb.
Pasivní derogace: 309/1999 Sb.
30/2001
Ministerstvo práce a sociálních věcí
oznamuje, že v souladu s § 9 odst. 1 zákona č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, v platném znění, byla u něj uložena od 1. 6. 2001 do 30. 6. 2001 tato kolektivní smlouva vyššího stupně a tyto dodatky ke kolektivním smlouvám vyššího stupně:
1. Odvětvová kolektivní smlouva vyššího stupně ze dne 6. 6. 2001 (na období od 6. 6. 2001 do 31. 3. 2003) uzavřená mezi
Odborovým svazem zaměstnanců poštovních, telekomunikačních a novinových služeb a
Českým svazem zaměstnavatelů pošt, telekomunikací a distribuce tisku.
2. Dodatek č. 2 ze dne 29. 5. 2001 vyšší kolektivní smlouvy na roky 2001 - 2002 (na období od 1. 4. 2001 do 31. 12. 2002) uzavřený mezi
Odborovým svazem pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy, Sekce MHD + VSD
a
Svazem zaměstnavatelů a podnikatelů v dopravě v České republice, Sdružením dopravních podniků ČR.
3. Dodatek č. 1 ze dne 22. 3. 2001 k vyšší kolektivní smlouvě na rok 2001 (na období od 22. 3. 2001 do 31. 12. 2001) uzavřený mezi
Odborovým svazem pracovníků zemědělství a výživy Čech a Moravy
a
Českomoravským svazem zemědělských podnikatelů.
4. Dodatek č. 2 ze dne 22. 6. 2001 k vyšší kolektivní smlouvě na rok 2001 (na období od 1. 1. 2001 do 31. 12. 2001) uzavřený mezi
Odborovým svazem pracovníků zemědělství a výživy Čech a Moravy
a
Českomoravským svazem zemědělských podnikatelů.