Vyhláška ze dne 27.9.2001, kterou se zrušuje vyhláška Ministerstva vnitra České republiky č. 435/1990 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o užívání státního znaku a státní vlajky České republiky

5.10.2001 | Sbírka:  359/2001 Sb. | Částka:  136/2001ASPI

Vztahy

Nadřazené: 2/1969 Sb.
Aktivní derogace: 435/1990 Sb.
359/2001 Sb.
VYHLÁŠKA
Ministerstva vnitra
ze dne 27. září 2001,
kterou se zrušuje vyhláška Ministerstva vnitra České republiky č. 435/1990 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o užívání státního znaku a státní vlajky České republiky
Ministerstvo vnitra stanoví podle § 12 odst. 1 písm. k) zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění zákona č. 21/1993 Sb.:
§ 1
Zrušuje se vyhláška č. 435/1990 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o užívání státního znaku a státní vlajky České republiky.
§ 2
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Ministr:
Mgr. Gross v. r.