Vyhláška ze dne 24.3.1931 o stažení niklových pětikorun

31.3.1931 | Sbírka:  46/1931 Sb. | Částka:  21/1931ASPI

Vztahy

Nadřazené: 103/1928 Sb.
Aktivní derogace: 169/1925 Sb., 168/1925 Sb.
46/1931 Sb.
Vyhláška
ministra financí
ze dne 24. března 1931
o stažení niklových pětikorun.
Podle § 1, odst. 2., zákona ze dne 22. června 1928, č. 103 Sb. z. a n., o soustavě drobných mincí, oznamuji:
Pětikoruny niklové vydané podle vládního nařízení ze dne 17. července 1925, č. 168 Sb. z. a n., a vyhlášky Bankovního úřadu ministerstva financí ze dne 17. července 1925, č. 169 Sb. z. a n., přestanou býti zákonným platidlem dnem 1. července 1931.
Od 1. července 1931 do 31. prosince 1931 budou již jen hlavní ústav i filiálky Národní banky Československé a poštovní úřady tyto mince, platnosti pozbyvší, vyměňovati beze srážky za mince jiné nebo za bankovky.
Po 31. prosinci 1931 jest jakákoli výměna těchto mincí vyloučena.
Dr. Engliš v. r.