Pokyn ze dne 29.1.2002 stanovení jednotných kurzů za zdaňovací období 2001

29.1.2002 | Sbírka:  D-231 | Částka:  1/2002ASPI

Vztahy

Nadřazené: 586/1992 Sb.
D-231
POKYN
Stanovení jednotných kursů za zdaňovací období 2001 podle § 38 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění
Referent:
Ing. Petr Vrána,
tel. 5704 4277
Č.j.:391/2 375/2002
Poplatníci, kteří nejsou účetní jednotkou použijí pro přepočet cizí měny jednotný kurs stanovený podle § 38 odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění (dále jen"zákon o daních z příjmů"). Jednotný kurs použije poplatník vždy i pro případy podle § 38f zákona o daních z příjmů tj. při přepočtu měny při vyloučení dvojího zdanění příjmů ze zahraničí.
Pro přepočet měn neuváděných v kursovním lístku se použije přepočet přes třetí měnu, kterou si mezi sebou poplatníci dohodnou.
Případně lze využít služeb znalců se specializací na devizovou problematiku. Aktuální seznamy znalců vedou krajské soudy respektive v Praze městský soud, v jejichž obvodu má znalec trvalé bydliště podle § 7 odst. 2 zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, v platném znění.
Stanovený jednotný kurs měn uváděných v kursovním lístku ČNB:
-------------------------------------------------------
země         množství   kód  jednotný kurs
-------------------------------------------------------
Austrálie      1       AUD  19,56
Velká Británie    1       GBP  54,79
Dánsko        1       DKK   4,56
EMU         1       EUR  33,94
Japonsko       100      JPY  31,22
Kanada        1       CAD  24,55
Maďarsko       100      HUF  13,27
Norsko        1       NOK   4,22
Nový Zéland     1       NZD  15,94
Polsko        1       PLN   9,3
Řecko        100      GRD   9,96
Slovensko      100      SKK  78,34
Slovinsko      100      SIT  15,57
Švédsko       1       SEK   3,7
Švýcarsko      1       CHF  22,52
USA         1       USD  38,03
Belgie        100      BEF  84,13
Finsko        1       FIM   5,71
Francie       1       FRF   5,17
Irsko        1       IEP  43,09
Itálie        1 000     ITL  17,53
Lucembursko     100      LUF  84,13
Nizozemsko      1       NLG  15,4
Portugalsko     100      PTE  16,93
Rakousko       1       ATS   2,47
SRN         1       DEM  17,35
Španělsko      100      ESP  20,4
-------------------------------------------------------
Vrchní ředitel sekce 051:
Ing.Bc. Robert Szurman, v.r.