Opatření ze dne 29.1.2002, kterým se mění účtová osnova a postupy účtování pro pojišťovny a vydává se jejich úplné znění

29.1.2002 | Sbírka:  FZ2002/13 | Částka:  1/2002ASPI

Vztahy

Nadřazené: 563/1991 Sb.