Vyhláška ze dne 5.6.1931 o vydání stříbrných desetikorun obyčejných

12.6.1931 | Sbírka:  94/1931 Sb. | Částka:  44/1931ASPI

Vztahy

Nadřazené: 167/1928 Sb.
Pasivní derogace: 101/1938 Sb.
94/1931 Sb.
Vyhláška
ministra financí
ze dne 5. června 1931
o vydání stříbrných desetikorun obyčejných.
Podle § 3, odst. 2., vládního nařízení ze dne 14. září 1928, č. 167 Sb. z. a n., o stříbrných pětikorunách a desetikorunách, oznamuji:
Dne 1. července 1931 počne Národní banka Československá u hlavního ústavu i u všech svých filiálek vydávati stříbrné desetikoruny obyčejné.
Bankovky po 10 Kč zůstávají nadále zákonným platidlem. Kdy přestanou platiti, bude vyhlášeno zvlášť.
Dr. Trapl v. r.