Zákon ze dne 18.12.2001, kterým se mění zákon č. 238/1992 Sb., o některých opatřeních souvisejících s ochranou veřejného zájmu a o neslučitelnosti některých funkcí (zákon o střetu zájmů), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

16.1.2002 | Sbírka:  15/2002 Sb. | Částka:  7/2002ASPI
15/2002 Sb.
ZÁKON
ze dne 18. prosince 2001,
kterým se mění zákon č. 238/1992 Sb., o některých opatřeních souvisejících s ochranou veřejného zájmu a o neslučitelnosti některých funkcí (zákon o střetu zájmů), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Změna: 179/2005 Sb.
Změna: 159/2006 Sb.
Změna: 503/2012 Sb.
Změna: 89/2012 Sb.
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
zrušena
Čl.I
zrušen
ČÁST DRUHÁ
zrušena
Čl.II
zrušen
ČÁST TŘETÍ
zrušena
Čl.III
zrušen
ČÁST ČTVRTÁ
Změna zákona o České konsolidační agentuře
Čl.IV
V § 17 zákona č. 239/2001 Sb., o České konsolidační agentuře a o změně některých zákonů (zákon o České konsolidační agentuře), se za slovo "Agentury" vkládají slova ", nejsou-li poslanci či senátory,".
ČÁST PÁTÁ
zrušena
Čl.V
zrušen
ČÁST ŠESTÁ
ÚČINNOST
Čl.VI
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2002.
Klaus v. r.
Havel v. r.
Zeman v. r.