Opatření ze dne 23.8.2002, kterým se zrušuje opatření České národní banky č. 4 ze dne 29. září 1998, kterým se stanoví požadavky na zprávu o hospodaření bank

23.8.2002 | Sbírka:  6/2002 (CBN) | Částka:  12/2002ASPI

Vztahy

Nadřazené: 6/1993 Sb.
Aktivní derogace: 4/1998 (CBN)
6/2002
OPATŘENÍ
ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ZE DNE 23. SRPNA 2002, kterým se zrušuje OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. 4 ZE DNE 29. ZÁŘÍ 1998, KTERÝM SE STANOVÍ POŽADAVKY NA ZPRÁVU O HOSPODAŘENÍ BANK
Česká národní banka podle § 49b odst. 1 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. 127/2002 Sb., a čl. II zákona č. 127/2002 Sb., kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance,ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 442/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, stanoví:
§ 1
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se opatření České národní banky č. 4 ze dne 29. září 1998, kterým se stanoví požadavky na zprávu o hospodaření bank, vyhlášené v částce 83/1998 Sbírky zákonů.
§ 2
Účinnost
Toto opatření nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Guvernér:
v z. RNDr. Niedermayer v. r.
Sekce bankovní regulace
Odpovědný zaměstnanec:
Mgr. Dřevínek,
tel. 2441 3175