Zákon ze dne 13.3.2002, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o platebním styku

12.4.2002 | Sbírka:  125/2002 Sb. | Částka:  55/2002ASPI

Vztahy

Aktivní derogace: 513/1991 Sb., 328/1991 Sb., 40/1964 Sb., 97/1963 Sb.
Pasivní derogace: 91/2012 Sb., 89/2012 Sb., 296/2007 Sb.
125/2002 Sb.
ZÁKON
ze dne 13. března 2002,
kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o platebním styku
Změna: 296/2007 Sb.
Změna: 89/2012 Sb., 91/2012 Sb.
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
zrušena
Čl.I
zrušen
ČÁST DRUHÁ
zrušena
Čl.II
zrušen
ČÁST TŘETÍ
zrušen
Čl.III
zrušen
ČÁST ČTVRTÁ
zrušena
Čl.IV
zrušen
ČÁST PÁTÁ
ÚČINNOST
Čl.V
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2003.
Klaus v. r.
Havel v. r.
v z. Rychetský v. r.