Opatření ze dne 28.5.2002, kterým se stanoví termín předložení návrhů zdravotně pojistných plánů zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven na rok 2003

12.6.2002 | Sbírka:  19/2002 (OP) | Částka:  90/2002ASPI

Vztahy

Nadřazené: 280/1992 Sb.
Pasivní derogace: 309/1999 Sb.
19/2002
OPATŘENÍ
Ministerstva zdravotnictví
ze dne 28. května 2002,
kterým se stanoví termín předložení návrhů zdravotně pojistných plánů zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven na rok 2003
Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 15 odst. 2 zákona č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů, termín předložení návrhů zdravotně pojistných plánů zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven na rok 2003 Ministerstvu zdravotnictví takto:
zaměstnanecké zdravotní pojišťovny předloží návrhy svých zdravotně pojistných plánů na rok 2003 Ministerstvu zdravotnictví nejpozději 30. září 2002.
Toto opatření nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Ministr:
prof. MUDr. Fišer, CSc. v.r.