Oznámení ze dne 20.6.2002 o uložení kolektivní smlouvy vyššího stupně

20.6.2002 | Sbírka:  20/2002 (OP) | Částka:  92/2002ASPI

Vztahy

Nadřazené: 2/1991 Sb.
Pasivní derogace: 309/1999 Sb.
20/2002
Ministerstvo práce a sociálních věcí
oznamuje, že v souladu s § 9 odst. 1 zákona č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, v platném znění, byla u něj uložena od 1. 5. 2002 do 31. 5. 2002 tato kolektivní smlouva vyššího stupně a tento dodatek ke kolektivní smlouvě vyššího stupně:
1. Kolektivní smlouva vyššího stupně pro odvětví lesního hospodářství v České republice na rok 2002 (ze dne 17. dubna 2002) uzavřená
mezi
Odborovým svazem pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství v České republice
a
Českou asociací zaměstnavatelů v lesním hospodářství.
2. Dodatek č. 1 kolektivní smlouvy vyššího stupně na roky 2001 - 2003 (ze dne 29. dubna 2002) uzavřený
mezi
Odborovým svazem Stavba České republiky
a
Svazem podnikatelů ve stavebnictví České republiky.