Vyhláška ze dne 23.7.2002, kterou se zrušují některé vyhlášky Ministerstva financí

15.8.2002 | Sbírka:  365/2002 Sb. | Částka:  129/2002ASPI

Vztahy

Nadřazené: 2/1969 Sb.
Aktivní derogace: 604/1992 Sb., 588/1990 Sb.
365/2002 Sb.
VYHLÁŠKA
Ministerstva financí
ze dne 23. července 2002,
kterou se zrušují některé vyhlášky Ministerstva financí
Ministerstvo financí stanoví podle § 4 odst. 1 a § 24 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů:
§ 1
Zrušují se:
1. Vyhláška č. 588/1990 Sb., kterou se stanoví sídla a územní působnost finančních ředitelství a zřizují se finanční úřady a stanoví jejich územní působnost.
2. Vyhláška č. 604/1992 Sb., kterou se mění vyhláška č. 588/1990 Sb., kterou se stanoví sídla a územní působnost finančních ředitelství a zřizují se finanční úřady a stanoví jejich územní působnost.
§ 2
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Ministr:
Mgr. Sobotka v. r.