Sdělení ze dne 18.11.2002 o vydání aktualizovaného Číselníku měn a fondů (ČMF)

13.12.2002 | Sbírka:  525/2002 Sb. | Částka:  181/2002ASPI
525/2002 Sb.
SDĚLENÍ
Českého statistického úřadu
ze dne 18. listopadu 2002
o vydání aktualizovaného Číselníku měn a fondů (ČMF)
Změna: 513/2004 Sb.
Změna: 412/2011 Sb.
Změna: 332/2015 Sb.
Změna: 206/2016 Sb.
Změna: 419/2016 Sb.
Změna: 450/2017 Sb.
Změna: 114/2018 Sb.
Změna: 313/2018 Sb.
Český statistický úřad podle § 19 odst. 2 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, sděluje s účinností od 1. ledna 2003 zavedení 2. vydání Číselníku měn a fondů (dále jen "ČMF"), který byl zaveden opatřením Českého statistického úřadu ze dne 13.12.1995 uveřejněným v částce 84/1995 Sb. a aktualizován opatřením ze dne 14.12.2001 (částka 164/2001 Sb.).
Vydání ČMF bylo vypracováno na základě změn ISO 4217 a nahrazuje vydání z roku 1996.
Platné znění ČMF bude uveřejněno na internetových stránkách Českého statistického úřadu (www.czso.cz).
Aktualizační změny a 2. vydání ČMF lze také obdržet na nosiči v elektronické podobě v odboru informačních služeb Českého statistického úřadu, Josefská 6, Praha 1-Malá Strana.
Předsedkyně:
doc. Ing. Bohatá, CSc. v. r.
Pozn. ASPI: Aktualizace klasifikace byly oznámeny sděleními č. 513/2004 Sb., 412/2011 Sb., 332/2015 Sb., 206/2016 Sb., 419/2016 Sb., 450/2017 Sb., 114/2018 Sb. a 313/2018 Sb.