Sdělení ze dne 3.2.2003 o používání pevného kursu pro přepočet cizích měn v účetnictví podnikatelů

28.2.2003 | Sbírka:  28/8 428/2003 | Částka:  2/2003ASPI

Vztahy

Nadřazené: 563/1991 Sb.
Pasivní derogace: 28/78 511/2007-281
28/8 428/2003
SDĚLENÍ
z 3.2.2003
o používání pevného kursu pro přepočet cizích měn v účetnictví podnikatelů
Referent:
Ing. Petr Plesnivý
tel.: 257 044 123
V souvislosti s nabytím účinnosti vyhlášky č. 500/2002 Sb. a vyhlášky č. 507/2002 Sb. a na základě dotazů účetních jednotek Ministerstvo financí sděluje:
V účetním období započatém 1.ledna 2003, nebo později postupují účetní jednotky ve smyslu bodu 4 přechodných ustanovení zákona č. 353/2001 Sb., kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. Ode dne nabytí účinnosti vyhlášek vydaných ministerstvem podle § 37a citovaného zákona, se opatření vydaná podle citovaného zákona nepoužijí, a to v rozsahu, v jakém je předmět jejich úpravy obsažen ve vyhlášce.
Používání pevného kursu není předmětem úpravy vyhlášky č. 500/2002 Sb. a z tohoto důvodu účetní jednotky při použití pevného kursu v roce 2003 postupují podle čl. XIII bod 2 úvodních ustanovení opatření č.j. 281/89759/2001.
Používání pevného kursu není předmětem úpravy vyhlášky č. 507/2002 Sb. Z tohoto důvodu účetní jednotky při použití pevného kursu v roce 2003 postupují podle čl. VI bodu 11 opatření č.j. 281, 283/774411/2000 ve znění opatření č.j. 281, 283/97410/2001.
Ředitel odboru 28 - účetnictví:
Ing. Petr Plesnivý, v.r.