Sdělení ze dne 4.4.2003 (doplnění sdělení Ministerstva financí k vyhlášce č. 16/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, část VII. Fin 2-04 U)

30.4.2003 | Sbírka:  111/31 245/2003 | Částka:  3/2003ASPI

Vztahy

Nadřazené: 16/2001 Sb.
Prováděcí: 11 039/2003-44
Aktivní derogace: 111/12 726/2003
111/31 245/2003
Sdělení MF
ze dne 4.4.2003
(doplnění sdělení Ministerstva financí k vyhlášce č. 16/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, část VII.Fin 2-04 U)
Referent:
Ing. M. Kolitsch,
tel.: 257 043 204
Ministerstvo financí vydalo Sdělení MF č.j. 111/12 726/2003 ze dne 10. února 2003 (publikované pod č. 14 ve Finančním zpravodaji č. 2/2003), kterým zveřejňuje obsahovou náplň části VII. Vybrané ukazatele státního rozpočtu finančního výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu správců kapitol, organizačních složek státu a státních fondů (Fin 2-04U). Toto sdělení se upravuje následujícím způsobem:
Doplnění Fin řádku pro kapitolu 327 Ministerstvo dopravy a spojů "Příspěvek na dopravní cestu nehrazený ze Státního fondu dopravní infrastruktury" (číslo řádku 7126) a doplnění Fin řádku pro kapitolu 335 Ministerstvo zdravotnictví "Program sociální prevence a prevence kriminality" (číslo řádku 7375).
Pro zaznamenání poskytnutých investičních a neinvestičních dotací konečným příjemcům z Fondu solidarity Evropské unie v rámci okruhu č. 3, tj. dotací poskytnutých prostřednictvím ústředních orgánů se zavádí pro uvedené kapitoly Fin řádky č. 7991 a č. 7992.
VII. Vybrané státního rozpočtu ukazatele - doplnění
----------------------------+-------------+-----------------------+
Název ukazatele       | Číslo řádku |   Pro kapitoly   |
----------------------------+-------------+-----------------------+
Příspěvek na dopravní cestu |  7126   | 327          |
nehrazený ze Státního fondu |       |            |
dopravní infrastruktury   |       |            |
----------------------------+-------------+-----------------------+
Program sociální prevence |  7375   | 335          |
a prevence kriminality   |       |            |
----------------------------+-------------+-----------------------+
Poskytnuté investiční    |  7991   | 312, 313, 314, 315,  |
dotace konečným příjemcům  |       | 317, 322, 327, 329,  |
z Fondu solidarity EU    |       | 333, 334, 335, 345,  |
              |       | 361          |
----------------------------+-------------+-----------------------+
Poskytnuté neinvestiční   |  7992   | 312, 313, 314, 315,  |
dotace konečným příjemcům  |       | 317, 322, 327, 329,  |
z Fondu solidarity EU    |       | 333, 334, 335, 345,  |
              |       | 361          |
----------------------------+-------------+-----------------------+
Ředitel odboru státního rozpočtu:
Ing. Bohdan Hejduk v.r.