Sdělení ze dne 17.3.2003 o změně v Klasifikaci zemí (CZ-GEONOM)

7.4.2003 | Sbírka:  92/2003 Sb. | Částka:  38/2003ASPI

Vztahy

Nadřazené: 89/1995 Sb.
Aktivní derogace: OP27/99
92/2003 Sb.
Sdělení
Českého statistického úřadu
ze dne 17. března 2003 o změně v Klasifikaci zemí (CZ-GEONOM)
Český statistický úřad podle § 19 odst. 2 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje s účinností dnem vyhlášení tohoto sdělení ve Sbírce zákonů změnu v Klasifikaci zemí (dále jen "CZ-GEONOM"), která byla zavedena opatřením Českého statistického úřadu ze dne 9. září 1999, uveřejněným v částce 72/1999 Sb., a aktualizována oznámením ze dne 26. listopadu 2001. Změna byla vypracována na základě změn evropského standardu GEONOM.
Změna v CZ-GEONOM:
Východní Timor - změna alfabetického kódu - nový kód TL (dříve TP).
Změna CZ-GEONOM bude zapracována do platného znění CZ-GEONOM, který bude k dispozici na nosiči v elektronické podobě v odboru informačních služeb Českého statistického úřadu, Josefská 6, Praha 1 nebo na internetových stránkách ČSÚ (www.czso.cz).
Místopředseda:
Ing. Drápal v. r.