Sdělení ze dne 9.6.2004 k vracení daně z přidané hodnoty zahraničním osobám

30.6.2004 | Sbírka:  181/78 809/2004 | Částka:  6/2004ASPI

Vztahy

Nadřazené: 588/1992 Sb.
Aktivní derogace: 181/17 015/2001
Pasivní derogace: 18/25 356/2006-181
181/78 809/2004
Sdělení
ze dne 9.6.2004
k vracení daně z přidané hodnoty zahraničním osobám
Referent:
Mgr. Lucie Pokorná - Fakhouri,
tel.: 570 429 77
Sdělení se týká vracení daně z přidané hodnoty za období od 1.1.2003 do 30.4.2004 podle § 45d zákona č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen "zákon o DPH"), a to zahraničním osobám, které mají sídlo nebo bydliště v zahraničí a nejsou oprávněny podnikat na území České republiky. To sdělení se nevztahuje na vracení daně z přidané hodnoty zahraničním fyzickým osobám podle § 45e zákona o DPH.
Ministerstvo financí v návaznosti na sdělení č. 46 uveřejněné ve Finančním zpravodaji č. 6/2001 pod. č. j. 181-17 015/2001, sdělení č. 58 uveřejněné ve Finančním zpravodaji č. 9-10/2001 a sdělení č. 45 uveřejněné ve Finančním zpravodaji č. 5-6/2002 pod č.j. 181-57432/2002 uveřejňuje úplné znění seznamu zemí, kterým bude ČR vracet daň z přidané hodnoty podle § 45d zákona o DPH.
Do seznamu je oproti původnímu seznamu zahrnuta další země - Německo, kterému na základě nových zjištění a předaných podkladů bude Česká republika při splnění podmínek § 45d zákona o DPH vracet daň od 1.1.2003. Jedná se o následující země:
Rakousko, Finsko, Belgie, Dánsko, Lucembursko Velkou Británii, Maďarsko, Švédsko, Irsko, Švýcarsko, Francie, Holandsko, Polsko, Slovinsko, Lotyšsko, Slovensko a Německo
Pokud bude v praxi zjištěno, že některý z výše uvedeného státu nebude vracet daň českým podnikatelům na jejich žádost u některé položky z vybraných druhů zboží či služeb podle § 45d odst. 2 zákona o DPH nebo přestane daň vracet vůbec, zastaví FÚ pro Prahu 1 vracení daně adekvátně k provedeným změnám cizího státu.
Ředitelka odboru 18:
Ing. Mgr. Olga Hochmannová, v.r.