Vyhláška ze dne 21.6.2004, kterou se zrušuje vyhláška č. 77/1981 Sb., o zdravotnických pracovnících a jiných odborných pracovnících ve zdravotnictví

30.6.2004 | Sbírka:  393/2004 Sb. | Částka:  128/2004ASPI

Vztahy

Nadřazené: 2/1969 Sb.
Aktivní derogace: 77/1981 Sb.
393/2004 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 21. června 2004,
kterou se zrušuje vyhláška č. 77/1981 Sb., o zdravotnických pracovnících a jiných odborných pracovnících ve zdravotnictví
Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 10 odst. 1 a § 24 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění zákona č. 60/1988 Sb., zákona č. 203/1990 Sb., zákona č. 474/1992 Sb. a zákona č. 272/1996 Sb.:
§ 1
Zrušuje se vyhláška č. 77/1981 Sb., o zdravotnických pracovnících a jiných odborných pracovnících ve zdravotnictví.
§ 2
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.
Ministr:
MUDr. Kubinyi, Ph.D. v. r.