Vyhláška ze dne 8.9.2004, kterou se zrušuje vyhláška č. 50/1998 Sb., o prokazatelné ztrátě ve veřejné linkové osobní dopravě

21.9.2004 | Sbírka:  494/2004 Sb. | Částka:  170/2004ASPI

Vztahy

Nadřazené: 2/1969 Sb.
Aktivní derogace: 142/2003 Sb., 50/1998 Sb.
494/2004 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 8. září 2004,
kterou se zrušuje vyhláška č. 50/1998 Sb., o prokazatelné ztrátě ve veřejné linkové osobní dopravě
Ministerstvo dopravy stanoví podle § 17 a 24 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění zákona č. 60/1988 Sb., zákonného opatření č. 350/1992 Sb., zákona č. 474/1992 Sb., zákona č. 21/1993 Sb., zákona č. 272/1996 Sb., zákona č. 239/2000 Sb. a zákona č. 517/2002 Sb.:
§ 1
(1) Zrušuje se vyhláška č. 50/1998 Sb., o prokazatelné ztrátě ve veřejné linkové osobní dopravě.
(2) Zrušuje se vyhláška č. 142/2003 Sb., kterou se mění vyhláška č. 50/1998 Sb., o prokazatelné ztrátě ve veřejné linkové osobní dopravě.
§ 2
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.
Ministr:
Ing. Šimonovský v. r.