Sdělení ze dne 22.11.2004 o aktualizaci Číselníku obcí s pověřeným obecním úřadem (CISPOU)

29.11.2004 | Sbírka:  593/2004 Sb. | Částka:  203/2004ASPI

Vztahy

Nadřazené: 388/2002 Sb., 89/1995 Sb.
Aktivní derogace: 471/2002 Sb.
593/2004 Sb.
SDĚLENÍ
Českého statistického úřadu
ze dne 22. listopadu 2004
o aktualizaci Číselníku obcí s pověřeným obecním úřadem (CISPOU)
Český statistický úřad podle § 19 odst. 2 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, aktualizuje s účinností od 1. ledna 2005 Číselník obcí s pověřeným obecním úřadem (dále jen "CISPOU") zavedený sdělením Českého statistického úřadu č. 471/2002 Sb. ze dne 29. října 2002, uveřejněným v částce 163/2002 Sb.
Změny v CISPOU jsou prováděny na základě vyhlášky č. 388/2004 Sb., kterou se mění vyhláška č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností. V CISPOU dochází k těmto změnám:
+-------------------+--------------------------------+
|Obec s pověřeným  |       Kód POU      |
| obecním úřadem  +------------------+-------------+
|          |  do 31.12.2004 | od 1.1.2005 |
+-------------------+------------------+-------------+
|Moravský Beroun  |    81033   |  71102  |
+-------------------+------------------+-------------+
|Fulnek       |    81151   |  81162  |
+-------------------+------------------+-------------+
Platné znění aktualizovaného CISPOU bude k dispozici na nosiči v elektronické podobě v odboru informačních služeb Českého statistického úřadu, Na Padesátém 81, 100 82 Praha 10 a na internetových stránkách ČSÚ na adrese www.czso.cz.
Předseda:
Ing. Fischer, CSc. v. r.