Všeobecné oprávnění ze dne 27.7.2005 č. VO-R/10/08.2005-24 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení krátkého dosahu

15.8.2005 | Sbírka:  128/2005 (TV) | Částka:  11/2005ASPI

Vztahy

Nadřazené: 127/2005 Sb.
Pasivní derogace: 109/2006 (TV)