Sdělení ze dne 9.6.2005 o aktualizaci Klasifikace zemí CZ-GEONOM

20.6.2005 | Sbírka:  243/2005 Sb. | Částka:  89/2005ASPI

Vztahy

Nadřazené: 89/1995 Sb.
Aktivní derogace: 487/2003 Sb.
243/2005 Sb.
SDĚLENÍ
Českého statistického úřadu
ze dne 9. června 2005
o aktualizaci Klasifikace zemí CZ-GEONOM
Český statistický úřad podle § 19 odst. 2 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje s účinností od 1. července 2005 aktualizaci Klasifikace zemí CZ-GEONOM vydané sdělením Českého statistického úřadu č. 487/2003 Sb. ze dne 18. prosince 2003 a změněné sdělením č. 339/2004 Sb. ze dne 20. května 2004. Uvedená aktualizace vychází z nařízení Komise (ES) č. 750/2005 ze dne 18. května 2005, o klasifikaci zemí a území pro statistiku zahraničního obchodu Společenství a statistiku obchodu mezi členskými státy, které bylo zveřejněno dne 19. května 2005 v Úředním věstníku Evropské unie, částka L 126.
Klasifikace zemí CZ-GEONOM je aktualizována v těchto položkách:
------------------------------------------------------------------
Kód numerický Kód alfabetický Země (oblast)     Druh změny
------------------------------------------------------------------
094      CS       Srbsko a Černá Hora  zrušená položka
095      XK       Kosovo        nová položka
097      XM       Černá Hora      nová položka
098      XS       Srbsko        nová položka
999      EU       Evropské společenství nová položka
------------------------------------------------------------------
Platné znění aktualizované Klasifikace zemí CZ-GEONOM je k dispozici na nosiči v elektronické podobě v odboru informačních služeb Českého statistického úřadu, Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 a na internetových stránkách ČSÚ na adrese www.czso.cz.
Předseda:
Ing. Fischer, CSc. v. r.