Vyhláška ze dne 30.6.2005, kterou se zrušuje vyhláška Ministerstva financí č. 438/2000 Sb., o darovacích poukázkách pro poskytování peněžitých darů politickým stranám a politickým hnutím

14.7.2005 | Sbírka:  278/2005 Sb. | Částka:  102/2005ASPI

Vztahy

Nadřazené: 2/1969 Sb.
Aktivní derogace: 438/2000 Sb.
278/2005 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 30. června 2005,
kterou se zrušuje vyhláška Ministerstva financí č. 438/2000 Sb., o darovacích poukázkách pro poskytování peněžitých darů politickým stranám a politickým hnutím
Ministerstvo financí stanoví podle § 4 odst. 1 a § 24 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění zákona č. 60/1988 Sb., zákona č. 203/1990 Sb., zákona č. 474/1992 Sb., zákona č. 21/1993 Sb., zákona č. 135/1996 Sb., zákona č. 272/1996 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 63/2000 Sb. a zákona č. 421/2004 Sb.:
§ 1
Zrušuje se vyhláška č. 438/2000 Sb., o darovacích poukázkách pro poskytování peněžitých darů politickým stranám a politickým hnutím.
§ 2
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.
Ministr:
Mgr. Sobotka v. r.