Sdělení ze dne 21.7.2005 o aktualizaci Odvětvové klasifikace ekonomických činností (OKEČ)

2.8.2005 | Sbírka:  311/2005 Sb. | Částka:  108/2005ASPI

Vztahy

Nadřazené: 89/1995 Sb.
Aktivní derogace: 486/2003 Sb.
Pasivní derogace: 244/2007 Sb.
311/2005 Sb.
SDĚLENÍ
Českého statistického úřadu
ze dne 21. července 2005
o aktualizaci Odvětvové klasifikace ekonomických činností (OKEČ)
Český statistický úřad podle § 19 odst. 2 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje s účinností od 1. září 2005 aktualizaci Odvětvové klasifikace ekonomických činností (dále jen "OKEČ"), vydané sdělením Českého statistického úřadu č. 486/2003 Sb. ze dne 18. prosince 2003.
Aktualizace OKEČ je prováděna na základě požadavku Ministerstva financí a týká se třídy 52.61 - Maloobchod prostřednictvím zásilkové služby, která bude rozdělena na 2 podtřídy: 52.61 1 - Maloobchod prostřednictvím internetu a 52.61 9 - Maloobchod prostřednictvím zásilkové služby jiný než prostřednictvím internetu. Změna v klasifikaci OKEČ je uvedena v příloze tohoto sdělení.
Platné znění aktualizované OKEČ bude uveřejněno na internetových stránkách Českého statistického úřadu na adrese www.czso.cz.
Předseda:
Ing. Fischer, CSc. v. r.
Příl.
Změna třídy OKEČ 52.61
+---------------------------+---------------------------+----------------------------+
|Platnost do 31. srpna 2005 | Platnost od 1. září 2005 | Poznámka:         |
+------+--------------------+---------------------------+----------------------------+
|52.61 | Maloobchod     | 52.61  Maloobchod    | Třída 52.61 se do 1. září |
|   | prostřednictvím  |     prostřednictvím | 2005 nedělila na žádné  |
|   | zásilkové služby  |     zásilkové služby | podtřídy         |
|   |          +---------------------------+              |
|   |          | 52.61 1 Maloobchod    |              |
|   |          |     prostřednictvím |              |
|   |          |     internetu    |              |
|   |          +---------------------------+              |
|   |          | 52.61 9 Maloobchod    |              |
|   |          |     prostřednictvím |              |
|   |          |     zásilkové služby |              |
|   |          |     jiný než     |              |
|   |          |     prostřednictvím |              |
|   |          |     internetu    |              |
+------+--------------------+---------------------------+----------------------------+
Podtřída 52.61 1 - Maloobchod prostřednictvím internetu zahrnuje elektronické obchodování prostřednictvím internetu, kdy zboží je vybráno na internetu, zaplaceno prostřednictvím elektronického bankovnictví nebo jiným způsobem (např. v hotovosti při převzetí zboží, dobírkou, bankovním převodem) a dodáno kurýrní službou či prostřednictvím přepravní společnosti, kterou zajistí daný internetový obchod.