Sdělení ze dne 4.11.2005 o aktualizaci Klasifikace kmenových oborů vzdělání (KKOV)

16.11.2005 | Sbírka:  455/2005 Sb. | Částka:  158/2005ASPI

Vztahy

Nadřazené: 89/1995 Sb.
Aktivní derogace: 320/2003 Sb.
Pasivní derogace: 428/2008 Sb.
455/2005 Sb.
SDĚLENÍ
Českého statistického úřadu
ze dne 4. listopadu 2005
o aktualizaci Klasifikace kmenových oborů vzdělání (KKOV)
Český statistický úřad podle § 19 odst. 2 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje s účinností od 1. prosince 2005 aktualizaci Klasifikace kmenových oborů vzdělání (dále jen "KKOV") zavedené sdělením Českého statistického úřadu č. 320/2003 Sb. ze dne 9. září 2003 a aktualizované sdělením č. 448/2004 Sb. ze dne 12. července 2004 a sdělením č. 310/2005 Sb. ze dne 21. července 2005.
Aktualizací, prováděnou na základě požadavku Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, se do KKOV doplňují kódy kmenového oboru vzdělání:
    68-04-T    Právní specializace
    68-04-V    Právní specializace.
Platné znění aktualizované KKOV bude k dispozici na nosiči v elektronické podobě v odboru informačních služeb Českého statistického úřadu, Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 a na internetových stránkách ČSÚ na adrese www.czso.cz.
Předseda:
Ing. Fischer, CSc. v. r.