Sdělení ze dne 16.1.2006 zveřejnění návrhu opatření obecné povahy, část plánu využití rádiového spektra č. PV-P/13/XX.2006-Y pro kmitočtové pásmo 10-12,5 GHz

20.1.2006 | Sbírka:  10/2006 (TV) | Částka:  1/2006ASPI

Vztahy

Nadřazené: 127/2005 Sb.