Vyhláška ze dne 23.1.1935 o změnách úředních názvů měst, obcí, osad a částí osad, povolených v roce 1934

1.2.1935 | Sbírka:  11/1935 Sb. | Částka:  6/1935ASPI

Vztahy

Nadřazené: 266/1920 Sb.
11/1935 Sb. z. a n.
Vyhláška ministra vnitra
ze dne 23. ledna 1935
o změnách úředních názvů měst, obcí, osad a částí osad, povolených v roce 1934
Podle § 5 zákona ze dne 14. dubna 1920, č. 266 Sb. z. a n., o názvech měst, obcí, osad a ulic, jakož i označování obcí místními tabulkami a číslování domů, vyhlašuji, že v roce 1934 byly povoleny tyto změny úředních názvů míst:
V zemi České:
1. Pro místní obce vzniklé rozloučením obce Doubravice v politickém okresu českobudějovickém byly stanoveny názvy Doubravice a Nedabyle;
2. pro místní obce vzniklé rozloučením obce Charvatců v politickém okresu duchcovském byly stanoveny názvy Charvatce, německy Charwatz, a Mnichov, německy Minichhof;
3. název města Rožmberka, německy Rosenberg, v politickém okresu kaplickém byl doplněn přídomkem "nad Vltavou", německy "an der Moldau";
4. název místní obce a osady Meziříčí v politickém okresu Nové Město nad Metují byl doplněn přídomkem "České" a zní tedy nyní České Meziříčí;
5. název městyse Strunkovic v politickém okresu píseckém byl doplněn přídomkem "nad Blanicí";
6. název místní obce a osady Strunkovic v politickém okresu strakonickém byl doplněn přídomkem "nad Volyňkou";
7. pro místní obce vzniklé rozloučením obce Narysova v politickém okresu příbramském byly stanoveny názvy Narysov a Tisov;
8. pro místní obce vzniklé rozloučením obce Zahořan v politickém okresu příbramském byly stanoveny názvy Zahořany a Rymaně;
9. název místní obce Stodůleckých Podílů I., německy Stadler Anteil I., jakož i osady Sedla, německy Sattelberg, k ní náležející v politickém okresu sušickém byl změněn na Srní, německy Rehberg;
10. název osady Preisleitenu náležející k místní obci Filipově Huti v politickém okresu sušickém, jež sestávala z místních částí Filipovy Huti a Preisleitenu a k níž byly přičleněny také místní části Březník, Roklanská Chata a Modrava, byl změněn na Filipova Huť, německy Philippshütten, kterýžto název je též názvem místní obce;
11. pro osadu vzniklou sloučením osad Dolních Dvorů a Horních Dvorů a místní části Nových Počeren tvořících místní obec Dvory v politickém okresu karlovarském byl stanoven název Dvory, německy Maierhöfen. kterýžto název je též názvem místní obce.
V zemi Moravskoslezské:
Název místní obce a osady Hladkých Životic, německy Seitendorf, v politickém okresu novojičínském byl v německém jazyku doplněn přídomkem "bei Zauchtel".
V zemi Slovenské:
Pro obec utvořenou z územních částí obcí Urmína a Komjatic a připojenou k politickému okresu nitranskému stanoven byl název Taraň.
Dr. Černý v. r.