Sdělení ze dne 8.3.2006 Část plánu využití rádiového spektra č. PV-P/2/03.2006-4 pro kmitočtové pásmo 24,25-27,5 GHz

15.3.2006 | Sbírka:  28/2006 (TV) | Částka:  7/2006ASPI

Vztahy

Nadřazené: 127/2005 Sb.
Pasivní derogace: 57/2012 (TV)