Sdělení ze dne 8.3.2006 Část plánu využití rádiového spektra č. PV-P/6/03.2006-6 pro kmitočtové pásmo 1900-2200 MHz

15.3.2006 | Sbírka:  30/2006 (TV) | Částka:  7/2006ASPI

Vztahy

Nadřazené: 127/2005 Sb.