Sdělení ze dne 9.3.2006 Část plánu využití rádiového spektra č. PV-P/14/03.2006-12 pro kmitočtové pásmo 2200-2700 MHz

20.3.2006 | Sbírka:  36/2006 (TV) | Částka:  8/2006ASPI

Vztahy

Nadřazené: 127/2005 Sb.