Sdělení ze dne 20.7.2006 Aktualizace Klasifikace kmenových oborů vzdělání (KKOV)

1.9.2006 | Sbírka:  ST02/2006 | Částka:  9/2006ASPI

Vztahy

Nadřazené: 89/1995 Sb.