Informace ze dne 13.4.2006 Zpráva o průběhu a výsledcích výběrového řízení na poskytovatele dílčí služby v rámci univerzální služby - doplňkové služby podle § 38 odst. 2 písm. b) zákona o elektronických komunikacích, ke službám připojení a přístupu v pevném místě k veřejně dostupné telefonní službě, uvedenými v § 38 odst. 2 písm. a) a b), kterými jsou: 1. postupné splácení ceny za zřízení připojení k veřejné telefonní síti pro spotřebitele, 2. bezplatné selektivní zamezení odchozích volání pro účastníka a 3. bezplatné položkové vyúčtování ceny pro spotřebitele

14.4.2006 | Sbírka:  56/2006 (TV) | Částka:  10/2006ASPI

Vztahy

Nadřazené: 127/2005 Sb.