Sdělení ze dne 10.4.2006 o vydání rozhodnutí č. SMP/3/04.2006-3 ve věci stanovení podniku s významnou tržní silou na relevantním trhu č. 3 - veřejně dostupné národní telefonní služby poskytované v pevném místě pro nepodnikající fyzické osoby

14.4.2006 | Sbírka:  59/2006 (TV) | Částka:  10/2006ASPI

Vztahy

Nadřazené: 127/2005 Sb.