Vyhláška ze dne 19.1.2006, kterou se mění vyhláška č. 159/2005 Sb., kterou se stanoví vzory průkazu k výkonu státní kontroly elektronických komunikací

26.1.2006 | Sbírka:  26/2006 Sb. | Částka:  12/2006ASPI

Vztahy

Nadřazené: 127/2005 Sb.
Aktivní derogace: 159/2005 Sb.
Pasivní derogace: 209/2017 Sb.
26/2006 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 19. ledna 2006,
kterou se mění vyhláška č. 159/2005 Sb., kterou se stanoví vzor průkazu k výkonu státní kontroly elektronických komunikací
Ministerstvo informatiky stanoví podle § 150 odst. 2 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění zákona č. 290/2005 Sb. a zákona č. 361/2005 Sb., (dále jen "zákon") k provedení § 113 odst. 9 zákona:
Čl.I
Příloha k vyhlášce č. 159/2005 Sb., kterou se stanoví vzor průkazu k výkonu státní kontroly elektronických komunikací, se mění takto:
Příloha včetně názvu zní:
"Příloha k vyhlášce č. 159/2005 Sb.
Vzor průkazu k výkonu státní kontroly elektronických komunikací
Čl.II
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.
Ministryně:
Ing. Bérová v. r.