Opatření ze dne 19.4.2006 obecné povahy analýza trhu č. A/2/04.2006-18, trh č. 2 - přístup k veřejné telefonní síti v pevném místě pro právnické a podnikající fyzické osoby

21.4.2006 | Sbírka:  66/2006 (TV) | Částka:  13/2006ASPI

Vztahy

Nadřazené: 127/2005 Sb., 500/2004 Sb.