Sdělení ze dne 26.4.2006 o vydání rozhodnutí o ceně č. CEN/1/04.2006-15 ve věci uložení povinností souvisejících s regulací cen podniku s významnou tržní silou na relevantním trhu č. 1 - "Přístup k veřejné telefonní síti v pevném místě pro nepodnikající fyzické osoby"

9.5.2006 | Sbírka:  70/2006 (TV) | Částka:  14/2006ASPI

Vztahy

Nadřazené: 127/2005 Sb., 500/2004 Sb.