Sdělení ze dne 9.5.2006 o vydání rozhodnutí č. SMP/9/05.2006-31 ve věci stanovení podniku s významnou tržní silou na relevantním trhu č. 9 - Ukončení volání (terminace) v jednotlivých veřejných telefonních sítích poskytovaných v pevném místě (GTS NOVERA, a.s.)

7.6.2006 | Sbírka:  96/2006 (TV) | Částka:  15/2006ASPI

Vztahy

Nadřazené: 127/2005 Sb., 500/2004 Sb.