Sdělení ze dne 29.6.2006 o vydání rozhodnutí č. REM/9/05.2005-55 ve věci uložení povinností podniku s významnou tržní silou na relevantním trhu č. 9 - Ukončení volání (terminace) v jednotlivých veřejných telefonních sítích poskytovaných v pevném místě

29.6.2006 | Sbírka:  131/2006 (TV) | Částka:  17/2006ASPI

Vztahy

Nadřazené: 127/2005 Sb.