Opatření ze dne 14.7.2006 část plánu využití rádiového spektra č. PV-P/25/07.2006-25 pro kmitočtové pásmo 43,5 - 52,6 GHz

25.7.2006 | Sbírka:  138/2006 (TV) | Částka:  21/2006ASPI

Vztahy

Nadřazené: 127/2005 Sb., 500/2004 Sb.