Zpráva ze dne 28.7.2006 o průběhu a výsledcích výběrového řízení na poskytovatele dílčí služby v rámci univerzální služby - doplňkové služby, podle § 38 odst. 2 písm. g) zákona o elektronických komunikacích

2.8.2006 | Sbírka:  147/2006 (TV) | Částka:  22/2006ASPI

Vztahy

Nadřazené: 127/2005 Sb.