Opatření ze dne 14.8.2006 analýza trhu č. A/10/08.2006-32, trh č. 10 - tranzitní služby v pevné veřejné telefonní síti

16.8.2005 | Sbírka:  155/2006 (TV) | Částka:  25/2006ASPI

Vztahy

Nadřazené: 127/2005 Sb., 500/2004 Sb.