Sdělení ze dne 4.12.2006 o vydání rohodnutí čj. REM/5/10.2006-66 ve věci uložení povinností subjektu s významnou tržní silou na relevantním trhu č.5 - Veřejně dostupné národní telefonní služby poskytované v pevném místě pro právnické a podnikající fyzické osoby

28.12.2006 | Sbírka:  180/2006 (TV) | Částka:  31/2006ASPI

Vztahy

Nadřazené: 127/2005 Sb.