Sdělení ze dne 28.11.2006 o aktualizaci Klasifikace kmenových oborů vzdělání (KKOV)

7.12.2006 | Sbírka:  535/2006 Sb. | Částka:  173/2006ASPI

Vztahy

Nadřazené: 89/1995 Sb.
Aktivní derogace: 320/2003 Sb.
Pasivní derogace: 428/2008 Sb.
535/2006 Sb.
SDĚLENÍ
Českého statistického úřadu
ze dne 28. listopadu 2006
o aktualizaci Klasifikace kmenových oborů vzdělání (KKOV)
Český statistický úřad podle § 19 odst. 2 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje s účinností od 1. února 2007 aktualizaci Klasifikace kmenových oborů vzdělání (dále jen "KKOV"), zavedené sdělením Českého statistického úřadu č. 320/2003 Sb. ze dne 9. září 2003 a aktualizované sdělením č. 448/2004 Sb. ze dne 12. července 2004, sdělením č. 310/2005 Sb. ze dne 21. července 2005, sdělením č. 455/2005 Sb. ze dne 4. listopadu 2005 a sdělením č. 391/2006 Sb. ze dne 20. července 2006.
Aktualizací KKOV, prováděnou na základě požadavku Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, se zavádí nový kmenový obor vzdělání:
-------------------------------------------------------- --------------------------------
Kód kmenového oboru  Název kmenového oboru vzdělání    Dosažený stupeň vzdělání
   vzdělání 
-------------------------------------------------------- --------------------------------
    39-42         Nanotechnologie            R, T, V
-------------------------------------------------------- --------------------------------
Platné znění aktualizované KKOV bude k dispozici na nosiči v elektronické podobě v odboru informačních služeb Českého statistického úřadu, Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 a na internetových stránkách ČSÚ na adrese www.czso.cz.
Předseda:
Ing. Fischer, CSc. v. r.