Vyhláška ze dne 8.12.2006, kterou se stanoví způsob převedení listin do elektronické podoby, způsob nakládání s převedenými listinami a obligatorní elektronická podoba listin (vyhláška o digitalizaci obchodního rejstříku)

22.12.2006 | Sbírka:  562/2006 Sb. | Částka:  182/2006ASPI

Vztahy

Nadřazené: 513/1991 Sb.
Pasivní derogace: 323/2013 Sb.
562/2006 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 8. prosince 2006,
kterou se stanoví způsob převedení listin do elektronické podoby, způsob nakládání s převedenými listinami a obligatorní elektronická podoba listin (vyhláška o digitalizaci obchodního rejstříku)
Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 33 odst. 4 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění zákona č. 216/2005 Sb.:
§ 1
Způsob převedení listin do elektronické podoby a způsob nakládání s převedenými listinami
(1) Způsobem převedení listin do elektronické podoby se rozumí jejich digitalizace, která se provádí prostřednictvím výpočetní techniky. Digitalizované listiny se uloží ve formátu Portable Document Format (přípona pdf) a zařadí se do databáze listin.
(2) Po uplynutí 6 měsíců od provedení jejich digitalizace se listiny dále neuchovávají.
§ 2
Obligatorní elektronická podoba listin
Listiny, které se zakládají do sbírky listin, jimiž se nedokládají skutečnosti uvedené v návrhu na zápis nebo změnu anebo výmaz zápisu v obchodním rejstříku, se podávají pouze v elektronické podobě ve formátu Portable Document Format (přípona pdf). Tyto listiny lze rejstříkovému soudu zaslat elektronickou poštou nebo s využitím datového nosiče Compact Disc Recordable (CD-R). Rejstříkový soud doručené nosiče dat nevrací a po uplynutí 6 měsíců od doručení je skartuje.
§ 3
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2007.
Ministr:
JUDr. Pospíšil v. r.