Pokyn ze dne 25.1.2007 o průměrných cenách pohonných hmot, které lze použít pro výpočet výše náhrady výdajů za spotřebované pohonné hmoty ke stanovení základu daně z příjmů za zdaňovací období roku 2006

25.1.2007 | Sbírka:  D-306 | Částka:  1/2007ASPI

Vztahy

Nadřazené: 586/1992 Sb.
D-306
Pokyn
o průměrných cenách pohonných hmot, které lze použít pro výpočet výše náhrady výdajů za spotřebované pohonné hmoty ke stanovení základu daně z příjmů za zdaňovací období roku 2006.
Referent:
Ing. J. Hladký,
tel. 257042230
I. Netřebská,
tel. 257043451
Č.j. 15/8 329/2007-152
Na základě zmocnění podle § 24 odst. 2 písm. k) bod 3 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), Ministerstvo financí sděluje:
1) Průměrné ceny pohonných hmot v Kč/l včetně DPH uplatňované jejich rozhodujícími prodejci v České republice ve zdaňovacím období roku 2006 u jednotlivých druhů činily:

----------------------------------------------------------
 Benzin Speciál  BA - 91  ................. 29,30 Kč

 Benzin Natural  BA - 95  ................. 29,82 Kč

 Benzin Super plus BA - 98  ................. 33,12 Kč
 (Natural)

 Benzin Normál  BA - 91  .................. 29,64 Kč
 (Natural)

 Nafta motorová  ........................... 29,04 Kč

 Bionafta     ........................... 27,51 Kč
----------------------------------------------------------

2) Tyto ceny může poplatník použít pro účely stanovení výdajů za spotřebované pohonné hmoty ve výši náhrady výdajů za spotřebované pohonné hmoty podle § 24 odst. 2 písm. k) bod 3 zákona, t.j. u vlastních silničních motorových vozidel nezahrnutých do obchodního majetku a silničních motorových vozidel bezplatně vypůjčených ve smyslu § 659 občanského zákoníku.
3) Použije-li poplatník ceny vyšší, je povinen je doložit doklady o jejich nákupu, jak to vyplývá z § 24 odst. 2 písm. k) zákona.
4) V případě, že poplatník nakupoval jiný druh benzinu, který není uveden v bodu 1, uplatní cenu toho druhu benzinu, který má shodné oktanové číslo. Pokud benzin se shodným oktanovým číslem bod 1 neobsahuje, uplatní cenu benzinu s nejbližším oktanovým číslem.
5) Tímto pokynem nejsou dotčeny ceny pohonných hmot stanovené na základě § 8 odst. 1 zákona č. 119/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vyhláškami Ministerstva práce a sociálních věcí, které se používají výhradně pro stanovení výše náhrady za pohonné hmoty, na kterou má nárok zaměstnanec, použije-li pro pracovní cestu jiné vozidlo než vozidlo zaměstnavatele.
Pozn.: Sazba základní náhrady (opotřebení) pro osobní silniční motorová vozidla po celý rok 2006 činila 3,80 Kč/1 km - viz § 2 písm. b) vyhlášky č. 496/2005 Sb.
Náměstkyně ministra financí
Ing. Dana Trezziová, v.r.