Opatření ze dne 5.3.2007 obecné povahy - Všeobecné oprávnění č. VO-R/2/03.2007-5 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování stanic bezdrátových místních informačních systémů (BMIS) v kmitočtovém pásmu 70 MHz

15.3.2007 | Sbírka:  24/2007 (TV) | Částka:  7/2007ASPI

Vztahy

Nadřazené: 127/2005 Sb., 500/2004 Sb.
Pasivní derogace: 1/2010 (TV)