Sdělení ze dne 2.5.2007 o zveřejnění návrhu opatření obecné povahy, část plánu využití rádiového spektra č. PV-P/14/xx.2007 - pro kmitočtové pásmo 2200 - 2700 MHz

4.5.2007 | Sbírka:  34/2007 (TV) | Částka:  9/2007ASPI

Vztahy

Nadřazené: 127/2005 Sb.