Sdělení ze dne 26.7.2007 o aktualizaci Klasifikace územních statistických jednotek (CZ-NUTS)

1.9.2007 | Sbírka:  ST68/2007 | Částka:  9/2007ASPI

Vztahy

Nadřazené: 89/1995 Sb.